Fort West (A/S Interpresse)

Mindst 12 bind. Trykt 1969-70. 80 sider og mange illustrationer. Format 17,7 x 12,5 cm. Ingen omslags-
kunstnere og kun nogle få fortattere oplyses. Heller ikke originaltitler angives.
At least 12 titles. Printed 1969-70. 80 pages with illustrations. No cover-artists and only a few authors are mentioned. No info on original titles.

Nr.3.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 3. (1969) Kr. 2,50. Roy Silverton: Stemplet som en kujon. Nr.12.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 12. (1970) Kr. 2,50. NN: Revol-
vermanden.

(Opdateret 20feb2017)