Hævneren (Winthers Forlag)

30 bind.
Trykt 1973-78.
Alle undtagen nr. 16 er skrevet af Don Pendleton. Nr. 16 er af Jim Peterson.
Fotos er anvendt til alle forsider.

30 titles. Printed 1973-78.
All except No. 16 written by Don Pendleton. 16 is by Jim Peterson
All books have photo-covers.

Nr.13.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 13. Slaget om Washington (Washington I.O.U.). Trykt 1974. Nr.20.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 20. Seattle i flammer (Firebase Seattle). Trykt 1975. Nr.30.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 30. Komplottet i Cleveland (Cleveland Pipeline). Trykt 1978.