FBI-agent Jerry Cotton (Winthers Forlag)

46 titler.
Trykt 1977-84.
Tysk serie. Ingen forfatternavne angives.

46 titles.
Printed 1977-84.
Translated from German. No authors mentioned.

Nr.5.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 5. I hænderne på Ku-Klux-Klan (Grausame Engel).
Trykt 1978. Omslag: NN.