Julehæfter og julebøger med noveller m.v.

Bøger udelukkende med anvisninger på fremstilling af pynt, mad, udsmykning og lgn. er ikke medtaget. Ejheller sang- og salmebøger.

Følgende serier er vist: Blindes Jul - Børnehave Jul - Børnenes Lille Julebog - Danske Drenges Julebog - Den lille Historiebog - Familie Jul - Familiens Julebog - Historiebogen Børnenes Julebog - Hjemmenes Julebog - Jul i Hjemmet - Julegaven - Julegranen - Julegæsten (ny række) - Juleklokken - Julelys - Juleposten - Min egen Julebog - Naar Lampen Tændes - Ved Julelampens Skær - Ved Juletid - Enkeltudgivelser -
(Den enkelte forside lænker til større format med yderligere oplysninger).

Blindes Jul.
>>>   2012   <<<2012.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Børnehave Jul / Børnehavejul.
>>>   1951   <<<Nr.1951.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1957   <<<Nr.1957.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Børnenes Lille Julebog.
>>>   1932   <<<Nr.1932.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1949   <<<Nr.1949.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Danske Drenges Julebog.
>>>   1942   <<<Nr.1942.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1944   <<<Nr.1944.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Den lille Historiebog.
>>>   1930   <<<Nr.1930.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1954   <<<Nr.1954.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Familie Jul.
>>>   1974   <<<Nr.1974.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1977   <<<Nr.1977.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Familiens Julebog.
>>>   1958   <<<Nr.1958.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1964   <<<Nr.1964.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1966   <<<Nr.1966.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Historiebogen Børnenes Julebog.
(Udkom 1906-1984).
>>>   1944   <<<aargang 1944.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1948   <<<aargang 1948.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1950   <<<aargang 1950.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1967   <<<aargang 1967.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Hjemmenes Julebog.
>>>   1946   <<<Nr.1946.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1975   <<<Nr.1975.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Jul i Hjemmet.
>>>   1952   <<<1952.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1954   <<<1954.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1955   <<<1955.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1959   <<<1959.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1970   <<<1970.jpg (ca. 40 Kb)
>>>   1974   <<<1970.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Julegaven.
>>>   1991   <<<1991.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1992   <<<1992.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Julegranen.
>>>   1962   <<<1962.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Julegæsten (ny række).
(Udkom 1996-2002).
>>>   1996   <<<1996.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1998   <<<1998.jpg (ca. 40 Kb) >>>   2002   <<<2002.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Juleklokken.
(Udkom 1903-1949 - dog ikke 1945 + 1947/48).
>>>   1926   <<<Nr.1926.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1930   <<<Nr.1930.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1931   <<<Nr.1931.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1933 ??   <<<1933.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1937   <<<1937.jpg (ca. 40 Kb)
>>>   1938   <<<1938.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1940   <<<1940.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Julelys. Barnets første julebog.
>>>   1967   <<<1967.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Juleposten.
(Udkom 1952 - ?).
>>>   1953   <<<1953.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1955   <<<1955.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1956   <<<1956.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1958   <<<1958.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Min egen Julebog.
(Udkom 1920-1964).
>>>   1920   <<<1920.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1924   <<<1924.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1927   <<<1927.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1928   <<<1928.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1944   <<<1944.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Naar Lampen Tændes.
>>>   1935   <<<1935.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1947   <<<1947.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1948   <<<1948.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1949   <<<1949.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Ved Julelampens Skær.
(Udgivet siden 1918).
>>>   1925   <<<1925.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1927   <<<1927.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1940   <<<1940.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1945   <<<1945.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1958   <<<1958.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Ved Juletid.
>>>   1943   <<<1943.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.

Enkeltudgivelser.

antons jul.jpg (ca. 40 Kb) Louise Roholte: Antons Jul. 2015. den sidste stjerne.jpg (ca. 40 Kb) Hans Blangstrup Christensen: Den sidste stjerne. 1997. eventyrerne fortaeller.jpg (ca. 40 Kb) Eventyrerne fortæller om udsædvanlige Oplevelser .... 1945. hist om brillenissen ...jpg (ca. 40 Kb) Anne Krøjgaard: Historien om brillenissen og drillenissen. 1998. hvid jul.jpg (ca. 40 Kb) Mogens Lorentzen: Hvid Jul. 1949. Til toppen.
jul paa landet.jpg (ca. 40 Kb) Vilh. Høm: Jul paa Landet. 1914. julefortaellinger.jpg (ca. 40 Kb) L. Budde: Julefortællinger. 1927. julens noveller.jpg (ca. 40 Kb) Julens noveller. 1991. mystik ved juletid.jpg (ca. 40 Kb) Mystik ved juletid. 1994. nisserne paa den gamle gaard.jpg (ca. 40 Kb) Povl Willadsen: Nisserne på den gamle gård. 1984. Til toppen.
nu er det jul igen.jpg (ca. 40 Kb) Nu er det Jul igen!. 1990. naar jul er naer.jpg (ca. 40 Kb) Marie Bregendahl: Naar Jul er nær. 1927. oskar og bodil.jpg (ca. 40 Kb) Oskar & Bodil i sneen. 1999. Til toppen.

(Opdateret 03dec2018)