Juvelen (Egmont Tempo / Aschehoug)

69 bind.
Trykt 1999-2004.
Oprindelig udgivet af Egmont Tempo A/S, senere af Aschehoug.
Helt usædvanligt forblev forsidernes lay-out uændret i hele seriens levetid.

69 titles. Printed 1999-2004.
Originally published by Egmont Tempo A/S, later by Asche-
houg.
The cover lay-out remained the same throughout the existence of the series, which is quite remarkable.

Fra 2004 fortsatte serien i hæfteform, men udgivelsen blev standset ved udgan-
gen af 2005.

Nr.1.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 1. Carole Dean: En livslang drøm (Dreams don't wait).
Trykt 1999. Omslag: NN.
ISBN 87-7541-471-6.