Laredo (Winthers Forlag)

8 titler. Trykt 1970. Alle er genoptryk af titler fra serien "En Texas Bog".
8 titles. Printed 1970. All previously published in the series "En Texas Bog".

Nr.8.jpg(ca. 80 Kb)

Nr. 8. Leslie Ernenwein: Dødsfælden
(Kinkaid of Red Butte). Omslag: NN.

Nr. 8 var tidligere udgivet som "En Texas Bog" nr. 49.

Nr.49.jpg(ca. 80 Kb)

Forsidebilledet var tidligere anvendt på "En Texas Bog" nr. 70.

Nr.70.jpg(ca. 80 Kb)

(Opdateret 06aug2018)