En Caravan-bog (F. Løkkes Forlag)

6 titler (nr. Lø 1-6) (if. forlagets oplys-
ninger).

6 titles. (Nos. Lø 1-6)

Nr.6.jpg (ca. 40 Kb) Lø 6. William Hopson: Den farlige vej (Trouble Rides Tall).
Trykt 1974. Omslag: Frank McCarthy
ISBN 87-850740-9-8.