J.E. Macdonnell (Winthers Forlag)

22 bind.
Trykt 1970-72.
Genoptryk af J.E. Macdonnell titler fra serierne V-Bog og Veteran.
En del af titlerne (må
ske alle?) findes i indbundet udgave.

22 titles.
Printed 1970-72.
Reprints of books by J.E. Macdonnell from the series V-Bog and Veteran.
Some of the titles (perhaps all) exist as bound volumes.

Nr.4.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 4. Wind Hound i kamp (Fire One).
Trykt 1970. Omslag: NN.
Oprindelig udkommet som nr. 74 i serien V-Bog. Omslaget har tidligere været anvendt på V-Bog nr. 113.
Øvrige sete titler / Other titles seen:
Nr. 5. Artilleriofficeren (The Gunner) = Veteran nr. 21.
Nr. 7. Torpederet (The Surgeon)
Nr. 11. Konflikt om bord (Conflict) = Veteran nr. 27.
Nr. 12. Operation Skakbrik (The Pawn)
Nr. 13. Sabotage (Sabotage) = Veteran nr. 54.
Nr. 14. Forrådt (The Betrayal) = Veteran nr 56.
(Opdateret 21jun2016)