Simenon (Carit Andersen / Forum)
78 bind.
Udgivet 1964-76.
Alle er skrevet af Georges Simenon.
Nr. 1-42 udgivet af Carit Andersens Forlag (1964-ca. 1970), resten af Forum.

78 volumes.
Published 1964-76.
All by Georges Simenon.
Nos. 1-42 pub-
lished by Carit Andersen (1964-ca.1970), remaining by Forum.

Nr.1.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 1. Min ven Maigret (Mon ami Maigret).
Uden år [1964]. Omslag: Filmfoto (den franske skuespiller Jean Gabin i rollen som Maigret).
Op til i hvert fald nr. 30 har serien samme layout.
Nr.34.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 34. Maigret i Holland (Un crime en Hollande).
Uden år. Omslag: NN.
Nr.78.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 78. Maigret og »Nordstjernen« (Les nouvelles enquêtes de Maigret).
Udgivet 1976. Omslag: Jørgen Jørgensen.