Tom Mix

De Forenede Forlag. Format: ca. 20,4 x 14,7 cm. 36 sider inkl. omslag.
Alle er skrevet af Robert Sterling (pseudonym for Niels Meyn).

Nr.2.jpg (ca. 40 Kb)

Nr. 2 (udateret). 45 øre. (Præriens Dron-
ning). Omslag: NN (Wennerwald ??).

Nr.16.jpg (ca. 40 Kb)

Nr. 16 (udateret). 45 øre. (Den dræbte by). Omslag: NN.