W-Esserne (Winthers Forlag)
17 titler. (1970-71). Serien blev redigeret af Tage la Cour.
17 titles (1970-71).

Nr.4.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 4. M. R. James: Otte berømte spøgel-
seshistorier (The Collected Ghost Stories of M. R. James).
Trykt 1970. Omslag: Lars Horve.
ISBN 87-18-00204-8.