Adam Steele, 1. serie (A/S Interpresse)

Skrevet af G.G. Gilman.
2 bind.
Udgivet 1975-76.
Der udkom i alt 10 titler, men de sidste 8 kom som hæfter.

Written by G.G. Gilman. 2 titles. Published 1975-76. The series totalled 10 titles, but Nos. 3-10 were published in magazine format.

Nr.1.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 1. Den dræbende fred (The violent Peace). Omslag NN. Nr.2.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 2. Dusørjægeren (Bountyhunter). Udgivet 1976. Omslag NN.

(Opdateret 20feb2017)