Almanakker

Som grundregel vises kun det ikke faglige læsestof, som var en fast bestanddel af tidligere tiders almanakker.
Enkelte artikler, som skønnes at være af mere almen interesse, vil dog også dukke op.

Følgende almanakker er vist: Arbejderens Almanak - Den Danske Familie-Almanak - Det Nye Aar - Folkets Almanak - Fremads Almanak - Hjemmets Almanak - Sprogforeningens Almanak -
Steensens Illustrerede Almanak -
(Ved de enkelte udgivelser er der lænker til større format med yderligere oplysninger).

Arbejderens Almanak.
>>>   1937   <<<1937.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1951   <<<1951.jpg (ca. 40 Kb)

Almanakken skiftede i første halvdel af 1950'erne navn til Fremads Almanak, se ne-
denfor
.

Til toppen.
Den Danske Familie-Almanak.
Alle har samme forsidemotiv.
1965.jpg (ca. 40 Kb) Nedenstående årgange vises:

1965  -  1967

1969

Til toppen.
Det Nye Aar
>>>   1948   <<<1946.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1956   <<<1956.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Folkets Almanak.
Alle har samme forsidemotiv.
I mange år udkom der fire udgaver af almanakken med forskelligt sideantal og pris.
Det egentlige almanakstof er ens i alle. Men antallet af underholdende indslag stiger for hver udgave.
Op til 1950'erne (formentlig) er der i alle versioner som regel en forteg-
nelse over det samlede indhold af årets udgaver.
Der er i ældre årgange ikke sidetal.
Udgave 1, 2 og 3 har gylden rand på forsiden. I nogle tilfælde også med pris og udgavenummer.
Farven på ryggens titelfelt viser ud-
gaven: Udg. 1 hvid. Udg. 2 gul. Udg. 3 blå.
Udgave 4 er den komplette. Har grøn rand på forsiden og rød ryg. Denne udgave findes normalt også indbun-
det.
I 1945 kom der stadig fire udgaver. Det blev senere reduceret til tre. Med hhv. hvidt, blåt og rødt rygfelt. Endnu i midten af 1960'erne kom der tre ud-
gaver; i 1972 kun én. Men stadig også en indbundet udgave.
1930.jpg (ca. 40 Kb) Nedenstående årgange vises:

1928  -  1930

1956  -  1962

Til toppen.
Fremads Almanak.
Er en fortsættelse af Arbejderens Almanak (se ovenfor).
>>>   1954   <<<1954.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1957   <<<1957.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Hjemmets Almanak.
>>>   1943   <<<1943.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1946   <<<1946.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1948   <<<1948.jpg (ca. 40 Kb) >>>   1950   <<<1950.jpg (ca. 40 Kb) Til toppen.
Sprogforeningens Almanak.
Forsidemotivet ændredes sjældent.
1946.jpg (ca. 40 Kb) 1946.jpg (ca. 40 Kb) Nedenstående årgange vises:

1946  -  1973

Til toppen.
Steensens Illustrerede Almanak.
Alle har samme forsidemotiv, blot med ændret årstal.
1961.jpg (ca. 40 Kb) Nedenstående årgange vises:

1961  -  1973

Til toppen.

(Opdateret 12dec2023)