Berlingske Agentserie (Berlingske Forlag)

3 titler.
Alle udgivet 1978.
Format ca. 20 x 12 cm.
Serien blev for-
mentlig ikke solgt i kiosker, men er medtaget her pga. de iøjnefaldende forsider.

3 titles.
Published 1978.
Size app. 20 x 12 cm.

guldlasten.jpg (ca. 40 Kb) Brian Lecomber: Guldlasten (Dead Weight).
Omslag: NN.
ISBN 87-19-01501-1.
(Opdateret 30mar2019)