Den gode roman (Orange Press, Holbæk)

Muligvis ikke beregnet til salg i kiosker.
Format ca. 20,7 x 12,5 cm.

Nr. 2 i serien blev adviseret i den viste bog til udgivelse ca. 15. august 1981. Ingen titel eller for-
fatter nævnes.

Kun den viste er opført i bibliotek. dk, så det er tvivlsomt, om der udkom flere i serien.

nr. 1.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 1. Benny Aaholm: Kvinden i mør-
ket.
Udgivet 1981. Omslag: NN.
Blev genudgivet som e-bog i 2018.

(Opdateret 13mar2021)