Dr. Anika Wolf

A/S Interpresse (1984-85) - Format: ca. 22,5 x 15 cm. 68 sider inkl. omslag.
Ingen forfatter er oplyst. Alle forsider er lavet af Majken Thorsen.

Nr.4.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 4 (juli 1984). Kr. 8,50.
Under mistanke (Dr. Cora Wenz im Zwielicht).
Nr.9.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 9 (1985). Kr. 8,50.
Et fejltrin (Schwester Isoldes Irrweg).

(Opdateret 28maj2022)