Iørn Piø: Den gamle jul i tekst og billeder.

den gamle jul.jpg (ca. 40 Kb) Forlaget Sesam a/s, 1989.
119 sider + indbinding. Ca. 25 x 17,9 cm. Stift bind.
Omslag: Viggo Johansen.
Udvalgt og bearbejdet af Iørn Piø.
Redaktion: Per Kølle og Georg Vejen
Tryk: Nørhaven A/S, Viborg.
ISBN 87-7258-487-4.

Om julens historie, traditioner og skikke. Med mange illustrationer.

På omslaget er gengivet Viggo Johansens maleri fra 1891 "Glade Jul".

Blev sammen med forfatterens anden bog "Den nye jul i tekst og billeder", genudgivet 1999 i fælles indbinding. Men iøvrigt fuldstændig uændret.

Paperbackudgave i mindre format:

den gamle jul.jpg (ca. 40 Kb) Indhold identisk med ovenstående (fotografisk optryk),
dog format ca. 19 x 12,2 cm, og nyt ISBN.
ISBN 87-7258-500-5.

I kolofonen angives udgivelsesår som 1989. Det forekom-
mer dog lidt pudsigt, at forlaget i samme år udgav bogen i to forskellige formater.