Historiebogen Børnenes Julebog. 1916.

1916.jpg (ca. 80 Kb) Udgivernes Forlag. 1916.
160 sider + omslag. Ca. 19,0 x 15,0. Papbind.
Forside: Ikke oplyst.
Redigeret og udgivet af Grønvald-Fynbo og J. Gr. Pinholt.
Tryk: Frantz Christtreu's Bogtrykkeri, København.
Pris: 75 Øre.

Indhold:

Oluf Nielsen: Drenge. Ill. K. Hansen-Reistrup.
Einar Scholl: Hævnen. Ill. Poul Steffensen.
Hugo Gyllander: En Julegæst. Ill. Ellen Jolin
Louise Baumann: Lille Grethe. Ill. Resen-Steenstrup.
Eva Thomsen: En god Fangst. Ill. Poul Steffensen.
Helene Hørlyck: Bydreng for en Dag. Ill. Rasmus Christiansen.
Friis Jensen: Æbleskivepanden. Ill. Poul Steffensen.
Leopold Mostgaard: Med Tordenskjold paa Jagt. Ill. K. Hansen-Reistrup.
Axel Moe: Tryllebægret. Ill. K. Hansen-Reistrup.
Carl Fausø: Juleaften paa Vigen. Ill. Louis Moe.
J. P. Jensen: Viggo og Bøssen. Ill. Rasmus Christiansen.
Pedersen-Sejerbo: I Snevejr. Ill. Luplau Janssen.
J. P. Espersen ("Alfred Lind"): Ingrid. Ill. Resen-Steenstrup.