Anders J. Eriksholm: Jul i Skoven. 1918.

jul i skoven.jpg (ca. 80 Kb) »Hus og Hjem«s Forlag. Chr. Erichsen. København, 1918.
176 sider + omslag. Ca. 18,1 x 12,2 cm. Indbundet.
Omslag ikke oplyst.
Illustrationer: Poul Steffensen.
Tryk: Det Hoffenbergske Etabl., Kbhvn.

Det viste eksemplar er fra rækken: Udvalgte Fortællinger. Hele rækken har tilsyneladende ens forsidemotiv.

Bogen udkom første gang i 1910.
Blev genudgivet i 1944 med titlen: Skovfogden og hans Datter.