Jul paa Havet. 1936. Vikingens Julenummer 12A.

1936.jpg (ca. 80 Kb) 1936.jpg (ca. 80 Kb) Vikingen's Forlag, København, 1936.
72 sider inkl. omslag. Ca. 28,7 x 21 cm. Hæftet.
Omslag: H. Schøsler Pedersen (forside) og Osvald Jensen.
Redaktø: Axel Bærentzen.
Tryk: A/S L. Ihrich.

Indhold:

Knud Andersen: Om Kap med Julen. Ill. H. Schøsler Pedersen.
Otto Wang: De gyldne Draaber. Ill. Frode Kierulff.
Allan Larsen (digt): Skibshunden. Ill. med foto.
Børge Mikkelsen: Bluff! Ill. Holger Andersen.
Kay Larsen: Flaaden, Holmen og Minderne. Ill. med fotos.
Allan Larsen (digt): Vor Marine.
Tage Nissen: Latteren. Ill. Frode Kierulff.
Thomas Olesen Løkken: Damperen „Victoria”s Skæbne. Ill. H. Schøsler Pedersen.
De Danskes Vej til Ros og Magt. Billeder fra Handels- og Søfartsmuseets samling.
H. Ostermann: Bidrag til Karakteristik over Knud Ras-
mussen. Ill. med foto og reproduktioner.
Henry Ette: Nattevandreren. Ill. Poul Poulsen.
C. Luplau Janssen: Julestjernen. Ill. med reproduktioner.
Martha Lichtenberg Madsen: Du husker vel at skrive Hjem! Ill. Poul Poulsen.
Aage J. Chr. Pedersen: Fyrpladsens Adelsmand. Ill. H. Schøsler Pedersen.
J. A. Thorvang: Den gamle Vagtsmand. Ill. NN.
Allan Larsen (vers): Jungmand Jakel's Jordomsejling. Ill. Holger Andreassen.
Den første Verdensomsejlers Hjemkomst. Farveside.

Desuden reproduktioner (hovedsagelig i farver) af malerier udført af: H. Schøsler Pedersen, Fr. Landt, Chr. Mølsted og Vilhelm Arnesen.