Friis Jensen: Julegildet.

julegildet.jpg (ca. 80 Kb) E. Jespersens Forlag, København. Uden år. (Børnenes Bøger nr. 14).
4 + 56 sider + omslag. Ca. 20 x 13,7 cm. Kartonbind.
Omslag og illustrationer: Poul Steffensen.
Tryk: Pontoppidans Bogtrykkeri, Nykøbing F.