Michael Cullup: Rudolf redder Julen.

rudolf redder julen.jpg (ca. 80 Kb) Santa Claus of Greenland Foundation, Nuuk, 1995.
48 sider inkl. omslag. Ca. 24,5 x 16,5 cm. Stift bind.
Omslag og illustrationer: Roy McFarlane.
Originaltitel: Rudolph saves the day.
Oversættelse: Santa Claus of Greenland Foundation.
© Grafisk design og tilrettelæggelse: Vingaard Rekla-
mebureau a/s.
Tryk: Bogtrykkeriet, Skive.
ISBN 87-985710-0-1.