Nr.29.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 29. Trail Dust. . Omslag: NN. Nr.13.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1979 som Bill og Ben Special nr. 13. Omslag: NN.