Nr.37.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 37. Lone Star Fury.
Uden år. Omslag: NN.
Nr.17.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1980 som Bill og Ben Spe-
cial nr. 17. Omslag: NN.