Nr.50.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 50. Nobody wants Riley.
Nr.27.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1982 som Bill og Ben Spe-
cial nr. 27. Omslag: NN.