Nr.66.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 66. Crisis in Babylon. . Omslag: NN. Nr.32.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1982 som Bill og Ben Special nr. 32. Omslag: NN.