Nr.216.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 216. En fortryllende dans (Music from the Heart).
Trykt 1988. Omslag: NN.
ISBN 87-18-01039-3.
Nr.219.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 219. Alene og bange (Alone and afraid).
Trykt 1988. Omslag: NN.
ISBN 87-18-01052-0.
Nr.220.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 220. Hertugen vender hjem (The Duke comes home).
Trykt 1988. Omslag: NN.
ISBN 87-18-01053-9.