Nr. 21.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 21. Carter Brown: Zelda (Zelda). Omslag: R. McGinnis. Nr.22.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 22. Mord og marihuanna (The sadeyed seductress).
Uden år. Omslag: NN.
Nr.96.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 22 blev genoptrykt 1970 som nr. 96.