Nr.81.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 81. Den plysforede kiste (The Plush-lined Coffin).
Trykt 1968. Omslag: NN.
Nr.82.jpg (ca. 40 Kb)
Nr. 82. Detektiver med vrinsk (Lament for a Lousy Lover).
Trykt 1968. Omslag: NN.
Nr.194.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 82 genoptrykt 1983 som Nr. 194. Omslag: Arne Rasmussen.