Nr. 83.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 83. Sex-killing (The Deadly Kitten).
Trykt 1968. Omslag: R. McGinnis.
Nr. 195.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 83 blev genoptrykt i 1983 som nr. 195 i serien. Omslag: Arne Rasmus-
sen.
Måske forstår man, hvorfor jeg foretrækker malede forsider frem for fotos.
Nr.12.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 195 findes også i "2 krimi i én" nr. 12. Omslag: nn.