Nr.84.jpg (ca. 40 Kb) Nr.84. (Had I but groaned). Trykt 1968. Omslag: NN.
Genoptrykt 1983 som nr. 196.