Nr.84.jpg (ca. 40 Kb) Nr.84. Heks med sex (Had I but groaned).
Trykt 1968. Omslag: NN.
Nr.196.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1983 som nr. 196.