Nr.111.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 111. Sex klinikken (The Sex Clinic).
Trykt 1971. Omslag: R. McGinnis.
Nr.113.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 113. Mord i familien (Murder in The Family Way).
Trykt 1972. Omslag: R. McGinnis.
Nr.115.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 115. Døds-bruden (The Coffin Bird).
Trykt 1972. Omslag: R. McGinnis.