Nr.156.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 156. Donavans dag (Donavan's Day).
Trykt 1976. Omslag: R. Cortiella.
Nr.157.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 157. Den gyldne regel (The savage Sisters).
Trykt 1976. Omslag: NN.
Nr.158.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 158. Sterile mord (The Aseptic Murders).
Trykt 1976. Omslag: NN.
Nr.159.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 159. Et skæbnesvangert hukom-
melsestab (Ride the Roller-coaster).
Trykt 1977. Omslag: NN.
Nr.194.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 159 er også i "Dobbelt Krimi" nr. 194. Omslag: NN. Nr.160.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 160. Jernjomfruen (The Iron Maiden).
Trykt 1976. Omslag: NN.