Nr.108.jpg (ca. 80 Kb)

Nr. 108 indeholder: "Walt Slade" nr. 108: Jackson Cole - Døden på flod-
sporet (Death Rides the River Trail) og nr. 124: Jackson Cole - Seksløberne afgør sagen (Bullet Justice).
Oprindelig trykt i hhv. 1968 og 1970.