Nr.130.jpg (ca. 80 Kb)

Nr. 130. Indeholder: "Walt Slade" nr. 137: Jackson Cole - Våbensmuglerne (Gun Law) og "En Texas Bog" nr. 305: Ed Edson - Kampen for retten.
Begge oprindelig trykt 1971.