Nr. 255.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 255. Edward S. Aarons: Operation Venedig (The Girl in the Gondola).
Trykt 1967. Omslag: NN.
Nr.11.jpg (ca. 40 Kb)
I Norge fik titlen en ganske anderledes forside. Den er også fra 1967: "Oppdrag: Redd Ver-
den" (De beste spionromaner nr. 11 - E. Greens Forlag).
På de sidste par titler i serien forsøgte forlaget med et moderniseret grund lay-out at fange købernes opmærksom-
hed. Men åbenbart var det for sent. Man nåede kun til nr. 256, så var det slut.