Nr.76.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 76. Coba komplottet (Priceless Pearl).
Trykt 1966. Omslag: Roy Åman.
Nr. 78.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 78. Amatør i mordbranchen (Minx Manx).
Trykt 1966. Fotoomslag (Det sidste fotoomslag).
Nr. 80.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 80. Storeslem i damer (Grand Slam in Dames).
Trykt 1966. Omslag: Roy Åman.