Nr.172.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 172. Mistress of Cain.
Trykt 1974.
Nr.270.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1984 som nr. 270. Omslag: William.