Nr.180.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 180. Black Madonna.
Trykt 1975. Omslag: Roy Åman.
Nr.278.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt som nr. 278.