Nr.196.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 196. Hunt The Man Down.
Trykt 1977. Omslag: Roy Åman.
Nr.292.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt som nr. 292.