Nr.205.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 205. Gungirl.
Nr.301.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1989 som nr. 301. Omslag: NN.