Nr.212.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 213. Politimorderen (Cop Killer).
Trykt 1979. Omslag: Roy Åman.
Nr.320.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 212 blev genoptrykt som nr. 320. Nr.213.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 213. Mord på stribe (The long Kiss).
Trykt 1979. Omslag: Roy Åman.
Nr.324.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 213 blev genoptrykt som nr. 324.