Nr.11.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 11. J. E. Macdonnell: Konflikt om bord (Conflict).
Trykt 1970. Omslag: NN.
Nr.27.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 11 var tidligere udgivet som nr. 27 i "Veteran" serien. Omslag: NN.