Nr.21.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 21. J. E. Macdonnell: Tyfonen (The Big Wind).
Trykt 1972. Omslag: NN.
Nr.55.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 21 var tidligere udgivet som nr. 55 i "Veteran" serien. Omslag: NN. Nr.22.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 22. J. E. Macdonnell: Båds-
manden (The Buffer).
Trykt 1972. Omslag: NN.
Nr.62.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 22 var tidligere udgivet som nr. 62 i "Veteran" serien. Omslag: NN.