Nr.10.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 10. Ingen tårer for Morgan Kane.
Trykt 1973. Omslag: NN.
Nr.10.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 1980.