Nr.28.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 28. Kane's likemenn.
Trykt 1975. Omslag: Fernandez.
Nr.28.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 19. Omslag: .