Nr.41.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 41. To desperados.
Trykt 1976. Omslag: NN.
Nr.41.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt 19. Omslag: .