Nr. 16.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 16. Henry Gregor Felsen: Den gule vogn (The Cup of Fury) + Breton Amis (fortsat): Tordenskyen (Thun-
dercloud).
Udgivet april 1955. Omslag: NN.
Nr.17.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 17. Robert Kyle: Hængedynd (The Golden Urge) + Breton Amis (fortsat): Tordenskyen (Thundercloud).
Udgivet maj 1955. Omslag: NN.