nc013.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 13. Gul gift (Operation Starvation).
Trykt 1967. Omslag: NN.
nr128.jpg (ca. 40 Kb)Nr. 13 genoptrykt 1979 som nr. 128. Omslag: NN. Nr.332.jpg (ca. 40 Kb) Atter genoptrykt i 1995 som nr. 332. Omslag: NN.