Nr. 16.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 16. Dødskysset (The Golden Serpent). Trykt 1967. Omslag: NN. Nr.134.jpg (ca. 40 Kb) Nr. 16 genoptrykt i 1980 som nr. 134. Omslag: NN.